Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /data/sites/web/holemans-groupbe/www/wp-includes/functions.wp-styles.php on line 90
Algemene Voorwaarden - Holemans Group
Over Ons

HOLEMANS GROUP wordt bestuurd door Yannick Holemans en zijn partner Britt Verhaegen, een team dat erg op elkaar ingespeeld is. Met het oprichten van HOLEMANS GROUP willen we onze trouwe klanten graag nog steeds van dienst zijn, maar richten we ons ook op grotere en complexere installaties zoals aanbestedingen, scholen en rusthuizen.

U kan steeds vrijblijvend terecht bij ons voor het plaatsen van verwarmingsketels, radiatoren, airco’s, stuurkasten voor stooklokalen en al uw zwembadrealisaties.

Graag zijn we uw partner voor al uw HVAC en/of zwembadtechnieken.

Overzicht
 • 2021 – heden Holemans Group
 • 2008 – 2021 Holemans Bvba

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is voor het laatst herzien op 1 juni 2021.

ALGEMENE VOORWAARDEN

I.      INLEIDING

Ii.     DEFINITIES

Iii.      INTERPRETATIE

Iv.      INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED

V.       DIENSTEN

Vi.       WIJZIGINGEN IN DE SERVICE

Vii.       REKENING

Viii.      GEBRUIKERSINHOUD

Ix.        BESTELLEN

X.         ALGEMENE VOORWAARDEN

Xi.       GEOGRAFISCHE BEPERKING

Xii.       VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

Xiii.      UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Xv.       GEEN VERANTWOORDELIJKHEID

Xvi.      LINKS VAN DERDEN

Xvii.     PERSOONLIJKE INFORMATIE EN PRIVACYBELEID

Xviii.     FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Xix.      DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Xx.       AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK

Xxi.      SCHADELOOSSTELLING

Xxii.     DIVERSEN

Scheidbaarheid

Beëindiging

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Overmacht

Toewijzing

CONTACTGEGEVENS

I. Introductie

www.holemans-group.be (“Website”) eigendom van en beheerd door Holemans Group  (“wij, “ons” of “onze”) heten u welkom.  

Wij bieden u toegang tot  ons product via onze “website” (hieronder gedefinieerd) onder voorbehoud van de volgende Voorwaarden van deze overeenkomst, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt  met of zonder kennisgeving aan u. Wij raden u ten zeerste aan deze algemene voorwaarden te doornemen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden en C-bepalingen en ons privacy beleid hebt gelezen, begrepen  en ermee instemt  rechtmatig gebonden te zijn, die hierbij door verwijzing worden opgenomen (gezamenlijk deze “overeenkomst”). In het geval dat u het niet eens bent met een van deze termen, gebruik dan de website niet. 

II. Definities

 • Overeenkomst”  verwijst naar  deze Algemene Voorwaarden en het privacy beleid en andere documenten die u door de Website worden verstrekt;
 • Product”  of “Item” verwijst naar het product of de goederen beschikbaar voor verkoop op de website.
 • “Service” of “Diensten” verwijst naar  de diensten die beschikbaar zijn op de website (bijv. het plaatsen van een bestelling of het schrijven van een klantbeoordeling).
 • Gebruiker“, “U“ en “uw”  verwijst naar   de persoon die toegang heeft tot of een service van ons afneemt.
 • Klant” verwijst naar de gebruiker die de website bezoekt en de betaling voor de  aankoop van producten beschikbaar stelt  op de website;
 • Wij“, “ons“, “onze” zijn verwijzingen naar Holemans Group;
 • Website” betekent en omvat  “https://www. holemans-group.be, en elke opvolger website van het bedrijf of een van haar gelieerde ondernemingen;
 • ” betekent een elektronisch account dat voor de klant is geopend voor de aankoop van producten die op de website worden aangeboden;

III. Interpretatie

 • Alle verwijzingen naar het  enkelvoud omvatten  het  meervoud en vice versa en het woord “omvat” moet worden opgevat als “zonder beperking”.
 • Woorden die elk geslacht invoeren, omvatten alle andere geslachten.
 • Verwijzing naar een statuut, verordening of andere wet omvat alle verordeningen en andere instrumenten en alle consolidaties, wijzigingen, re-enactments,  of vervangingen die voorlopig van kracht zijn.
 • Alle koppen, vetgedrukte letters  en cursiefjes (indien aanwezig) zijn ingevoegd voor het gemak van referentie en definiëren geen limiet of effect van de betekenis of interpretatie van de voorwaarden van deze overeenkomst.

IV. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED

 • Toepassingsgebied: Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website en de diensten. Tenzij anders vermeld, zijn deze voorwaarden niet van toepassing op producten of diensten van derden, die worden beheerst door hun eigen servicevoorwaarden.
 • Geschiktheid: Bepaalde service van de website is niet beschikbaar voor  gebruikers jonger dan 16 jaar of gebruikers die door ons om welke reden dan ook uit het systeem zijn geschorst of verwijderd.
 • Elektronische communicatie: Wanneer u deze website gebruikt of e-mails en andere elektronische communicatie van uw desktop of mobiele apparaat naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. Door te verzenden, gaat u ermee akkoord om een antwoordcommunicatie van ons elektronisch in hetzelfde formaat te ontvangen en u kopieën van deze communicatie bewaren voor uw administratie.

V. Diensten

www.holemans-group.be is een online platform dat zich bezighoudt met automatische auto’s en onderdelen van de automodellen.
We streven ernaar om uitmuntendheid te leveren tegen betaalbare prijzen, samen met een eenvoudige en gemakkelijke winkelervaring voor onze klanten.
Met al onze producten richten we ons op kwaliteit door onze producten onderworpen te hebben aan strenge kwaliteitscontroles voordat het u bereikt.

VI. WIJZIGINGEN IN DE SERVICE

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van de voorwaarden (gezamenlijk “Wijzigingen“) te allen tijde te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. We kunnen u op de hoogte stellen van aanpassingen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in ons account is geïdentificeerd of door een herziene versie van de voorwaarden met de aanpassingen op de website te plaatsen. Uw voortgezet gebruik van de site na het aanbrengen van wijzigingen betekent dat u de aanpassingen accepteert en ermee instemt.

VII. Account

Voor toegang tot de website en het gebruik van bepaalde bronnen moet u mogelijk specifieke informatie verstrekken en een gebruikers-ID en wachtwoord maken om een account aan te maken.
U accepteert dat de gegevens die u verstrekt met betrekking tot het aanmaken van een account correct zijn en dat u uw gegevens up-to-date houdt. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van al uw gebruikersnamen, wachtwoorden en registratiegegevens (zoals unieke account-id’s of historische factureringsgegevens) en u bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik (al dan niet geautoriseerd) van uw accounts. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde activiteiten met betrekking tot uw accounts of andere inbreuken op de beveiliging. We kunnen naar eigen goeddunken uw gebruikersnamen en wachtwoorden op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving opschorten of beëindigen.

VIII. GEBRUIKERSINHOUD

 1. Verantwoordelijkheid voor inhoud.
  De website staat u toe om opmerkingen, feedback, enz. te plaatsen, maar u bent als enige verantwoordelijk  voor de inhoud die door u is geplaatst. U verklaart dat u toestemming hebt gevraagd om de inhoud te gebruiken.
  Wanneer u inhoud op de website plaatst, plaats dan geen inhoud die:
 • bevat slecht gemanierde, profane, beledigende, racistische of haatdragende taal of uitdrukkingen, tekst, foto’s of illustraties die pornografisch of in slechte smaak zijn, opruiende aanvallen van persoonlijke, raciale of religieuze aard;
 • lasterlijk, bedreigend, vernederend, grof opruiend, vals, misleidend, frauduleus, onnauwkeurig, oneerlijk is, grove overdrijving of ongefundeerde beweringen bevat;
 • schendt de privacy rechten van derden, is onredelijk schadelijk of beledigend voor een individu of gemeenschap;
 • discrimineert op grond van ras, godsdienst, nationale afkomst, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap, of verwijst naar dergelijke zaken op een door de wet verboden wijze;
 • de schending van enig gemeentelijk, staats-, federaal  of internationaal recht, regel, verordening of verordening schendt of ongepast aanmoedigt;
 • gebruikt of probeert het account, wachtwoord, service of systeem van een ander te gebruiken,  behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de gebruiksvoorwaarden uploadt of virussen of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden verzendt;
 • verzendt herhaalde berichten met betrekking tot een andere gebruiker en/of maakt denigrerende of beledigende opmerkingen over een ander individu of herhaalt eerdere plaatsing van hetzelfde bericht onder meerdere e-mails of onderwerpen.

Dergelijke inhoud die dergelijke inhoud bevat, wordt door ons geweigerd. Als er sprake is van herhaald schendingen, behouden wij ons het recht voor om de toegang van gebruikers tot de website zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.  

IX. Bestellen

 • Op alle aankopen  van deze website zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Als u een bestelling plaatst voor het kopen van een product van onze website. Op het moment van bestelling, terwijl u uw gegevens verstrekt, moet u voorzichtig zijn en garanderen dat de verstrekte informatie waar en nauwkeurig is.  
 • U wordt alleen in rekening gebracht zodra u product, hoeveelheid, verzendgegevens selecteert en uw betalingsgegevens invoert.
 • De betalingswijze is:
  • iDeal;
  • Bankcontact
  • Sofort Banking
 • Elke bestelling om een product te kopen dat u bij ons plaatst, is onder voorbehoud van acceptatie door ons.
 • Als er een fout is opgetreden in de orderbevestiging, neem dan onmiddellijk contact met ons op via e-mail op info@holemans-group.be
 • We kunnen uw bestelling weigeren of niet kunnen verwerken als:
  • geeft geen toestemming voor de betaling van  de  aankoopprijs.
  • De terugbetaling is van toepassing volgens ons restitutiebeleid.
 • We ondersteunen u graag als er een probleem is, u contact opnemen met ons backoffice-team voor elk onderzoek of probleem.
 • We nemen feedback van klanten zeer serieus en gebruiken deze om onze producten voortdurend te verbeteren.

X. ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Wij garanderen de juistheid, volledigheid, geldigheid of tijdigheid van de door ons vermelde informatie.  
 • We brengen van tijd tot tijd materiële wijzigingen aan in deze algemene voorwaarden, we kunnen u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of via e-mailcommunicatie.
 • De website is aan u gelicentieerd op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis. Uitsluitend om te worden gebruikt in verband met de service voor uw privé, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onder voorbehoud van alle voorwaarden van deze overeenkomst als aan de service. Elke schending van deze overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie die in deze paragraaf is verleend zonder kennisgeving aan u.
 • U mag deze site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineers, demonteren, de compileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door  www.holemans-group.be.
 • U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie die op de site wordt verstrekt of enig gebruik maken van de site ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is toegestaan door ww.holemans-group.be.
 • Wij behouden ons het recht voor voor eventuele drukfouten op deze site en de  uiteindelijke verkoop van producten. We garanderen niet dat de afbeeldingen het exacte uiterlijk van de producten weerspiegelen, omdat een bepaald kleurverschil kan optreden, afhankelijk van de monitor, fotokwaliteit en resolutie. We doen altijd ons best om de producten zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen.

XI. GEOGRAFISCHE BEPERKING

We behouden ons het recht voor om het gebruik of de levering van een service aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht gebruiken als het nodig is. Wij behouden ons het recht voor om elke service op elk gewenst moment op te schorten.

XII. CAPACITEITEN  VOOR GEBRUIKERSRESPONS

 • U zult de service en de website gebruiken voor een rechtmatig doel en voldoen aan alle toepasselijke wetten tijdens het gebruik van de website;
 • U mag de website niet gebruiken of openen voor het verzamelen van marktonderzoek voor sommige concurrerende bedrijven;
 • U mag geen enkele persoon of entiteit verkeerd voorstellen of verpersoonlijken voor een vals of illegaal doel;
 • U zult geen enkel apparaat, schraper of geautomatiseerd ding gebruiken om toegang te krijgen tot de website voor welke middelen dan ook zonder toestemming te hebben.
 • U zult ons informeren over iets dat ongepast is of u ons informeren als u iets illegaals vindt;
 • U zult de goede werking van de website niet verstoren of proberen te onderbreken door het gebruik van een virus, apparaat, transmissie mechanisme, software of routine. Of toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot gegevens, bestanden of wachtwoorden die met de website zijn verbonden door middel van hacking, wachtwoord of datamining, of enige andere manier;
 • U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of anderszins www misleiden.holemans-group.be  of derden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of inhoud.
 • U garandeert dat uw inzendingen geheel of gedeeltelijk duidelijk en vrij zijn van enige inbreuk op IE-rechten, geschillen of claims van derden.  
 • U laat ons weten over de ongeschikte inhoud waarvan u zich bewust wordt. Als u iets ontdekt dat in strijd is met een wet, laat het ons dan weten en we zullen het beoordelen.

Wij behouden ons het recht voor om u naar eigen goeddunken de toegang tot de website of enige dienst, of een deel van de website of dienst, zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen en enige inhoud te verwijderen.

XIII. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte schade die het gevolg kan zijn van het product. www.holemans-group.be  is niet verantwoordelijk voor te late leveringen voor speciale gelegenheden, zoals verjaardagen of andere evenementen. We moedigen klanten aan om hun bestellingen van tevoren te plaatsen om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is om hun artikelen te ontvangen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen/fouten als gevolg van omstandigheden buiten de uitspraak van het bedrijf (overmacht). Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld arbeidsconflicten, brand, oorlog, overheidsbeslissingen, verminderde of niet-levering van de leverancier zijn.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij (a) niet instaan voor de juistheid, volledigheid, geldigheid of tijdigheid van informatie die door ons of derden wordt vermeld; en (b) niet verantwoordelijk zijn voor materialen die door ons of derden zijn geplaatst. U zult uw eigen oordeel, voorzichtigheid en gezond verstand gebruiken bij het evalueren van toekomstige methoden of aanbiedingen en alle informatie die door ons of een derde partij wordt verstrekt.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte gevolgschade  of enige andere vorm van verlies of schade die een gebruiker kan lijden door het gebruik van de website www.holemans-group.be,  website met inbegrip van verlies van gegevens of informatie of enige vorm van financieel of fysiek verlies of schade.

Holemans Group, noch haar eigenaar, directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, zijn in geen geval verantwoordelijk voor indirecte, incidentele, speciale, bewogen  of voorbeeldige kosten, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van opbrengsten, cijfers, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (a) uw gebruik of toegang tot of het niet openen of gebruiken van de service; (b) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de service; en (c)  onrechtmatige toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, al dan niet gebaseerd op garantie, overeenkomst, huiselijk recht (inclusief onzorgvuldigheid) of enig ander rechtmatig concept, ongeacht of we ons bewust zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 • TYPOGRAFISCHE FOUTEN

Hoewel holemans-group.be ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen prijs- of typografische fouten optreden. www.holemans-group.be kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat u een bestelling heeft geplaatst. Als een artikel wordt vermeld tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijsstelling of productinformatie,  heeft www.holemans-group.be het recht, naar eigen goeddunken, om bestellingen die voor dat artikel zijn geplaatst te weigeren of te annuleren. Als een item is verkeerd geprijsd, kan www.holemans-group.be naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen met instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

XV. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID

Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

 • elk vertrouwen dat u stellen op materiaal of commentaar dat op onze website wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat niets op onze website of het daarop gepubliceerde materiaal bedoeld is als advies waarop u zich moet beroepen; 
 • eventuele verliezen die u lijdt omdat de informatie die u op onze website plaatst onjuist of onvolledig is; 
 • eventuele verliezen die u lijdt omdat u onze website op geen enkel moment gebruiken; 
 • eventuele fouten in of weglatingen van onze website; 
 • eventuele verliezen die u lijdt door te vertrouwen op commentaar, berichten of beoordelingen (van onze diensten of die van onze partners) op onze website; 
 • elke niet-geverifieerd toegang of verlies van persoonlijke informatie die buiten onze controle ligt;
 • beoordelingen (van onze diensten of die van onze partners) op onze website.
 • XVI. LINKS VAN DERDEN -PARTIJ

De website kan links bevatten naar externe of websites van derden (“Externe Sites”).  Deze links worden uitsluitend aangeboden als gemak voor u en niet als een autorisatie door ons van de inhoud op dergelijke externe sites. De inhoud van dergelijke externe sites wordt gemaakt en gebruikt door anderen. U communiceren met de sitebeheerder voor die externe sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die wordt aangeboden in de link van externe sites en geven geen verklaringen over de inhoud of juistheid van de informatie op dergelijke externe sites. U moet veiligheidsmaatregelen nemen wanneer u bestanden van al deze websites downloadt om uw computer te beschermen tegen virussen en andere kritieke programma’s. Als u akkoord gaat met toegang tot gekoppelde externe sites, doet u dit op eigen risico.

XVII. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN PRIVACYBELEID

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ons ermee in om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, op te slaan of anderszins te verwerken volgens ons privacy beleid.

XVIII. FOUTEN,ONNAUWKEURIGHEDEN  EN WEGLATINGEN

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die op deze website wordt aangeboden juist en foutloos is. Onze  excuses voor eventuele fouten of weglatingen. We kunnen u geen garantie geven dat het gebruik van de website foutloos of geschikt is voor het doel, tijdig, dat defecten zullen worden gewijzigd, of dat de site of de server die de website beschikbaar stelt vrij is van virussen, bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van de website aangeeft. We geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet met betrekking tot geschiktheid voor het doel of nauwkeurigheid.

XIX. DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De website en de dienst worden aangeboden op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis zonder enige garantie van welke aard dan ook, inclusief dat de website foutloos zal werken of dat de website, haar servers of de inhoud of dienst vrij zijn van computervirussen of soortgelijke besmetting of destructieve functies. 

We wijzen alle licenties of garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, licenties of garanties van eigendom, verkoopbaarheid, niet-schending van de rechten van derden en geschiktheid voor bepaalde doeleinden en garanties die voortvloeien uit een kwestie handelen, verloop van prestaties of gebruik van handel.  Met betrekking tot claims van garantie, overeenkomst van gemeenschappelijk recht onrechtmatige daad: (I) We zijn niet aansprakelijk voor onbedoelde, incidentele of substantiële schade, gederfde winst of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking als gevolg van het gebruik of het vermogen om de website of de inhoud te openen en te gebruiken, zelfs als ons de mogelijkheid van dergelijke schade is aanbevolen. 

De website kan bestaan uit technische onjuistheden of typografische fouten of weglatingen. Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk voor dergelijke typografische, technische, prijsfouten die op de website zijn geregistreerd. De website kan informatie bevatten over bepaalde diensten, die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een service op de website  suggereert niet dat een dergelijke service op uw locatie toegankelijk is of zal zijn. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, correcties en/of verbeteringen aan de website door te voeren. 

XX. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK

De website bevat materiaal, zoals software, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, geluidsopnamen, audiovisuele werken en ander materiaal dat door of namens ons wordt geleverd (gezamenlijk aangeduid als de “inhoud”). De inhoud kan eigendom zijn van ons of derden. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. U hebt geen rechten in of op de inhoud en u neemt de inhoud niet aan, behalve zoals toegestaan onder deze overeenkomst. Geen enkel ander gebruik is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. U moet alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen in de originele inhoud in herinnering halen op elke kopie die u van de inhoud maakt. U mag de inhoud niet overdragen, in licentie geven of sub licentie geven, de inhoud verkopen of wijzigen of de inhoud reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, een afgeleide versie van de inhoud maken, distribueren of anderszins op enigerlei wijze gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Het gebruik of het plaatsen van de inhoud op een andere website of in een netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden.

Als u een deel van deze overeenkomst schendt, wordt uw toestemming voor toegang tot en/of gebruik van de inhoud en de website automatisch beëindigd en moet u alle kopieën die u van de inhoud hebt gemaakt onmiddellijk vernietigen.

Onze handelsmerken, servicemerken en logo’s die op de website worden gebruikt en weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of servicemerken van ons. Andere bedrijfs-, product- en servicenamen op de website kunnen handelsmerken of servicemerken zijn die eigendom zijn van anderen (de “handelsmerken van derden” en, samen met ons, de “handelsmerken”).  Niets op de website mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, of anderszins, van enige licentie of recht om de handelsmerken te gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming specifiek voor elk dergelijk gebruik. Geen van de inhoud mag opnieuw worden verzonden zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor elk geval.

XXI. SCHADELOOSSTELLINGEN

U stemt ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers, licentiehouders te verdedigen, te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen claims, acties of eisen, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw schending van deze overeenkomst of uw misbruik van de inhoud of de website. Wij zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zullen u op uw kosten helpen bij het verdedigen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure.  Wij behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die onderworpen zijn aan schadeloosstelling op grond van deze sectie. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord om mee te werken aan redelijke verzoeken om onze verdediging van dergelijke zaken te ondersteunen.

XXII. Diverse

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd voor zover dat nodig is, zodat de voorwaarden anders volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

Beëindiging

Termijn. De diensten worden aan u geleverd en kunnen door ons worden geannuleerd of beëindigd. We kunnen deze services op elk moment, met of zonder reden, beëindigen na schriftelijke kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij vanwege een dergelijke beëindiging. Beëindiging van deze voorwaarden beëindigt al uw services-abonnementen.

Effect van beëindiging. Bij beëindiging van deze voorwaarden om welke reden dan ook, of annulering of afloop van uw diensten: (a) Wij zullen stoppen met het leveren van de diensten; (b) u hebt geen recht op restituties of gebruikskosten, of andere vergoedingen, naar rato of anderszins; (c) alle kosten die u aan ons verschuldigd bent, worden onmiddellijk volledig opeisbaar en (d) we kunnen uw gearchiveerde gegevens binnen 30 dagen verwijderen. Alle secties van de voorwaarden die uitdrukkelijk voorzien in overleving, of naar hun aard zouden moeten overleven, zullen de beëindiging van de voorwaarden overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, schadeloosstelling, garantie disclaimer en beperkingen van aansprakelijkheid.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen bij deze overeenkomst met betrekking tot het onderwerp dat in deze overeenkomst is vervat.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE VERHAAL

De voorwaarden hierin worden beheerst door en geïnterpreteerd onder de Belgische wetgeving zonder uitvoering te geven aan de beginselen van rechtsconflicten. De rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u, uw gebruikers of een derde partij voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze voorwaarden als dergelijke niet-nakoming ontstaat als gevolg van het optreden van een gebeurtenis buiten de redelijke controle van ons, inclusief, maar niet beperkt tot, een daad van oorlog of terrorisme, natuurramp, falen van de elektriciteitsvoorziening, oproer, burgerlijke wanorde of burgerlijke commotie of andere overmachtsgebeurtenis.

Toewijzing

Het bedrijf heeft het recht om de overeenkomst over te dragen/over te dragen aan derden, inclusief haar holdingmaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, geassocieerde deelnemingen en groepsmaatschappijen, zonder enige toestemming van de gebruiker.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@holemans-group.be.